Vil du overvåkes av staten, eller overvåke staten?

Staten, det er deg og meg, det.  I et demokrati, er staten sin jobb å sikre individets grunnleggende rettigheter. Historien har vist at når staten begynner å overvåke sine lovlydige innbyggere, ofte med gode hensikter, så utvikler det seg til at individets frihet innskrenkes, og staten får mer makt på bekostning av innbyggerene. Staten er plutselig ikke lenger deg, eller meg. Datalagringsdirektivet er første steg på veien mot et diktatur.

Etter planen skal Stortinget stemme over om Norge skal innføre EUs datalagringsdirektiv (DLD). tirsdag 5. april. Nå kan du være med og påvirke stortingsrepresentantene uten å løfte skinka fra kontorstolen. Les og signer årets kanskje viktigste brev – der vi, folket, ber Stortinget si nei til overvåkning i Norge. Frp, KrF, SP, SV og Venstre har allerede flagget høyt at de er motstandere av DLD. Arbeiderpartiet står alene som forkjemper for DLD, mens Høyre sitter på gjerdet.

Statistikk fra EU viser at innføringen av DLD ikke har hatt noen spesiell virkning. Argumenter som at «et barn reddet fra overgrep er verd ulempene ved datalagring» er et umulig argument. Selvfølgelig skal alle, og selvfølgelig barn, beskyttes fra kriminalitet. Men DLD er ikke veien å gå. Vi må aldri la følelsesladede argumenter påvirke den grunnlovsforankrede retten til personvern. Personvern, retten til fri tanke og ytringsfriheten skal alltid gå først. Ingen kompromiss!

EU er kjent for å like harmonisering på tvers av landegrensene, og Norge kan bli dratt med hvis vi ukritisk vedtar direktiver. Lagringsplikt 6-24 måneder blir fort til 24 måneder. Noen lands krav om domstolsbehandling før politiinnsyn forenkles til direkte politiinnsyn i alle land. Strafferammene for ulovlig anvendelse blir fra enkelte lands 4-5 år redusert til et lavt bøtenivå. Lagring av alle våre digitale spor trenger allerede nå ikke å skje innenfor det enkelte lands grenser, og kan til og med skje utenfor EU. Vil du ha alt om deg lagret i et ukjent land? Vil du at en korrupt politimann i et suspekt land, betalt av din nabo eller sjef, kan lese alt du foretar deg på nett, hvem du sender SMS og ringer med, og hvor du beveger deg med mobilen din? Prüm-traktaten, som Knut Storberget signerte på vegne av Norge i november, forplikter full utveksling over landegrensene. Dette kan bli en realitet!

Erna Solberg og resten av Høyrebenken på Stortinget er vårt eneste hinder før datalagringsdirektivet blir innført her til lands. Høyre har ikke forlatt tanken om et mindre omfattende lagringsregime enn det Ap ønsker, men vil trolig godta full datalagring om Ap ikke er villig til å inngå et kompromiss. Partiet er nå i sluttfasen av behandlingen av DLD internt. Erna Solberg har nektet å uttale seg om sitt standpunkt i saken, og ledelsen fjernet avstemming over DLD fra landsmøtet. Hittil har Høyre utsatt avgjørelsen. De mest profilerte DLD-motstandere i Høyre, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner og Torbjørn Røe Isaksen, vil avvise hele direktivet på prinsipielt grunnlag. Vi må alle nå si klart og tydelig at Norges befolkning ikke ønsker DLD overhodet.

For at DLD ikke skal innføres i Norge trengs stemmene til 10 Høyre-representanter. På nåværende tidspunkt mangler kanskje så lite som tre nei-representanter til for å avvise regjeringen, det vil si Ap, sitt forslag. Du må bruke din demokratiske makt til å påvirke de siste stemmene i riktig retning.

Les gjerne George Orwells bok Nineteen Eighty-Four (1984) online, eller les en oppsummering på Wikipedia om du ikke er lesehest. Den er og filmatisert, dog litt forenklet. Dette er «worst-case» scenario, men tillater du at sannsynligheten øker?

Er du på Facebook (kanskje et paradoks om man er DLD-motstander, da FB vet mer om deg enn du liker å vite), meld deg inn i StoppDLD, og få med deg oppdateringer om saken. Martin Bekkelund blogger om en god hverdagslig analogi til det litt abstrakte begrepet datalagring. Erlend Wiborg kommer med gode alternativer til overvåkning i sin blogg.

Vil du bli mer anonym på nettet, sjekk ut The Onion Router Project (Tor), og sett opp en relay på din egen PC. Du hjelper deg selv og mange andre. Du har kanskje ingenting å skjule, tenker du? Jo, alle har noe å skjule. Det trenger ikke nødvendigvis være noe ulovlig eller kriminelt. Hvorfor låser du ellers dodøra?

 

First They came…

First they came for the communists,
and I didn’t speak out because I wasn’t a communist.

Then they came for the trade unionists,
and I didn’t speak out because I wasn’t a trade unionist.

Then they came for the Jews,
and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.

Then they came for me
and there was no one left to speak out for me.

– Pastor Martin Niemoller


Legg igjen en kommentar