Lost in Drammen…

Starring: to hodeløse tullinger med latterkrampe.


  1. Selv GPS-en ble forvirret inni tunnelen, jo! :)

    Hvem i all verdens land og rike plasserer en rundkjøring inni en tunnel, der GPS-signaler ikke når frem? Phøy, Drammen ass…

Legg igjen en kommentar